LOGBOEKEN


Het is niet altijd mogelijk een mooi verslag van elke reis te maken. Daarom ontbreekt dikwijls de tijd en wordt meestal gezegd… dat is ‘Winterwerk’.

Toch wil ik proberen in die gevallen een soort logboek weer te geven waar ik een opsomming geef van het gebeuren en summier één en ander uit de doeken doe.

Hierbij komt dan ook een reeks mooie aanbevelingen en zaken waar best wordt voor op gelet tijdens deze reizen.

Het is mij een plezier u hiervan getuige te maken. Hopelijk kunnen jullie hiervan genieten.

De aandachtige lezer dient er wel rekening mee te houden dat sommige informaties gedurende de jaren aangepast werden en als dusdanig niet meer correct zijn. Het zou me dan ook enorm plezier doen als jullie mij deelachtig van deze eventuele aanpassingen zodat ik alles - indien mogelijk - kan ‘updaten’.

Om deze site nog boeiender te maken mogen jullie me steeds jullie ideeën en eventuele voorstellen over maken.

Alvast veel leesplezier.