FOTOGALERIJEN

Na jaren sluimeren wil ik – nu ik doelbewust mezelf verplicht – mijn website nieuw leven inblazen. Dit wil ik doen mijn impressies, zowel tekstueel als met beeldmateriaal, op deze site plaatsen.

Gedurende vele jaren heb ik fantastisch schitterende reizen kunnen en mogen meemaken. Graag wil ik jullie hiervan deelgenoot te maken.

Hopelijk kunnen jullie hiervan genieten...

Graag ontvang ik jullie ideeën, eventuele voorstellen en aan- en/of opmerkingen om deze site nog boeiender te maken.

Mijn klein dilemma lag erin hoe ik mijn bestemmingen zou rangschikken. Chronologisch rangschikken of aardrijkskundige ligging van de bestemmingen zouden mij teveel kans geven subjectief te werk te gaan…daarom opteer ik alles alfabetisch te rangschikken