FOTOGALERIJEN


INHOUD


Na jaren sluimeren wil ik – nu ik doelbewust mezelf verplicht – mijn website nieuw leven inblazen. Dit wil ik doen mijn impressies, zowel tekstueel als met beeldmateriaal, op deze site plaatsen.

 

Gedurende vele jaren heb ik fantastisch schitterende reizen kunnen en mogen meemaken. Graag wil ik jullie hiervan deelgenoot te maken.

Hopelijk kunnen jullie hiervan genieten...

Mijn klein dilemma lag erin hoe ik mijn bestemmingen zou rangschikken. Chronologisch rangschikken of aardrijkskundige ligging van de bestemmingen zouden mij te veel kans geven subjectief te werk te gaan…daarom opteer ik alles alfabetisch te rangschikken.